Afdrukken

Huishoudelijk reglement Speelplein De Krabbers vzw

 1. Algemene bepalingen

  Speelplein De Krabbers vzw is een gemeentelijke vzw en opent haar deuren enkel tijdens de maanden juli en augustus.

  Het speelplein vindt plaats in de Franstalige gemeentelijke basisschool van Drogenbos. De enige ingang tot het speelplein bevindt zich in de ’s Herenstraat


  Adres:
  Franstalige gemeentelijke basisschool
  Grote baan 228
  1620 Drogenbos

  Het speelplein is tijdens de zomermaanden steeds rechtstreeks te bereiken via 0474/44.52.00. Tijdens het jaar zijn wij ook steeds te bereiken via dekrabbers@hotmail.com.

  De ouders kunnen ook terecht bij de jeugddienst van Drogenbos(02/333.85.14).

  Ouders met vragen, opmerkingen of klachten i.v.m. het speelplein kunnen steeds terecht bij de hoofdanimatoren of op de jeugddienst. In samenspraak met de ouder wordt er gezocht naar oplossingen, verbeterpunten of een nieuwe aanpak, aangepast aan de noden en behoeften van de kinderen.

  1. Groepen

   Het speelplein is toegankelijk voor alle kinderen tussen 2,5 jaar (indien Uw kind zindelijk is) en 12 jaar ongeacht woonplaats, geslacht, religie, handicap, etnische afkomst of ideologie.

   Wij hanteren volgende groepsindeling:

   • Ploppers: van 2.5 jaar tot en met 4 jaar
   • Kapoenen: van 5 jaar tot en met 6 jaar
   • Bengels: van 7 jaar tot en met 9 jaar
   • Mummies: van 10 jaar tot en met 12 jaar

   Door deze groepsindeling willen we uw kind kwaliteitsvolle activiteiten aanbieden aangepast aan zijn leefwereld, leeftijd en interesses.

  2. De animatoren en hoofdanimatoren

   Alle animatoren zijn jongeren die zich engageren om tijdens de zomervakantie kinderen te begeleiden.

   De animatoren worden door de stuurgroep, die instaat voor de werking van het speelplein, aangespoord om een attest ‘Animator in het Jeugdwerk’, erkend door de Vlaamse Gemeenschap, te behalen of zijn in het bezit van een pedagogisch diploma. Alle animatoren hebben een basiscursus EHBO gevolgd.

   De hoofdanimatoren zijn animatoren die al meerdere jaren ervaring hebben op het speelplein en die voldoende op de hoogte zijn van het reilen en zeilen van de werking. Ze worden aangespoord om een attest ‘Hoofdanimator in het Jeugdwerk’, erkend door de Vlaamse Gemeenschap, te behalen of zijn in het bezit van een pedagogisch diploma.

  3. Eten en drinken

   • Er kan van thuis uit een lunchpakket mee gegeven worden. Houdt er rekening mee dat uw kind(eren) extra fysieke inspanningen leveren tijdens het speelplein bij het samenstellen van het lunchpakket. Gelieve iets extra als 10-uurtje te voorzien.
   • Er kan een warme maaltijd besteld worden op het speelplein. Dit gebeurd ’s morgens bij het registreren van de aankomst van het kind of de kinderen. Een warme maaltijd is extra te betalen en niet fiscaal aftrekbaar.
   • Het speelplein biedt om 10.00 uur melk of chocomelk aan de kinderen.
   • Het speelplein biedt om 16.00 uur water of grenadine aan de kinderen.
   • Gelieve geen extra snoepgoed (chocolade, chips, kauwgom, snoepjes, …) mee te geven aan uw kind(eren)
 2. Openingsuren

  Het speelplein opent elke dag om 7u30 en sluit om 17u30.

  Het speelplein opent om 7.30 uur dan is er een gezamenlijke opvang voorzien. De activiteiten starten om 9.00 en worden de kinderen verdeeld in leeftijdsgroepen.

  De activiteiten eindigen om 16.00 uur. Er is een gezamenlijke opvang voorzien tot 17.30 uur.

  17.30 is het absolute sluitingsuur van het speelplein!

 3. Toelatingsvoorwaarden

  Allekinderen tussen 2,5 en 12 jaar zijn welkom op het speelplein. Opgelet de kinderen van 2,5 jaar moeten zindelijk zijn. Indien dit niet het geval is zal de volgende dag de toegang tot het speelplein geweigerd worden.

  Kinderen met koorts of besmettelijke ziekte mogen niet deelnemen aan het vakantiespeelplein.

  De gemeentelijke jeugddienst kan in samenspraak met het bestuur ten allen tijde kinderen de toegang tot een vrijetijdsactiviteit weigeren, indien blijkt dat dit kind herhaaldelijk de normale werking verstoort of een gevaar betekent voor het welzijn van de andere kinderen en/of animatoren/monitoren. Dit na overleg met het betrokken kind en diens ouders of voogd.

  Ook in geval er sprake is van wanbetaling, kan de vrijetijdsdienst in samenspraak met het bestuur, de toegang tot latere vrijetijdsinitiatieven weigeren.

 4. Inschrijven en betalen

  1. Registratie

   Voor de kinderen die willen deelnemen aan één van de vrijetijdsactiviteiten, dient er éénmalig een gezinsaccount aangemaakt te worden. Dit gebeurt bij voorkeur via de gemeentelijke website.

   Het gezinsaccount kan ook worden aangemaakt op de dienst jeugd, Grote Baan 222, 1620 Drogenbos of de eerste speelpleindag op het speelplein zelf. Jaarlijks dient er voor elk kind een ingevulde medische fiche bezorgd te worden bij de inschrijving.

  2. Medische fiche

   Voor elk deelnemend kind dienen de ouders een medische vragenlijst in te vullen bij de eerste inschrijving van een vakantie-activiteit van een kalenderjaar. Deze fiche moet bezorgd worden aan de hoofdmonitor of de dienst jeugd en blijft geldig gedurende de rest van dat kalenderjaar. Indien de medische situatie van uw kind tijdens het jaar zou wijzigen, dan dient dit doorgegeven te worden aan de hoofdmonitor van het speelplein. De medische informatie is vertrouwelijk.

  3. Inschrijven

   Het is gewenst vooraf in te schrijven. Bij voorkeur gebeurt dit online via de inschrijvingsmodule op de gemeentelijke website. De inschrijvingen kunnen ook gebeuren de op het secretariaat van het speelplein van 7.30 uur tot 9.00 uur of op de dienst jeugd in de voormiddag.

  4. Betalen

   • Indien de inschrijving online gebeurt via de gemeentelijke website dient er online betaald te worden via een beveiligde website.
   • Indien de inschrijving via het secretariaat op het speelplein of de dienst jeugd verloopt, dient er cash betaald te worden op het moment van de inschrijving. Indien u niet onmiddellijk betaalt, wordt uw kind niet ingeschreven!
  5. Prijzen (excl uitstappen)

   Inwoners van Drogenbos of kinderen die school lopen te Drogenbos:

   • Prijs per dag: €6,00
   • Vanaf 5 dagen of meer per kind gelijktijdig ingeschreven: Prijs per dag:€5,00

   Niet-inwoners van Drogenbos:

   • Prijs per dag: €12,00
   • Vanaf 5 dagen of meer per kind gelijktijdig ingeschreven: Prijs per dag:€10,00
   1. Warme maaltijden

    Deze prijs geldt zowel voor inwoners of kinderen die school lopen te Drogenbos als niet-inwoners van Drogenbos: € 3,00 per maaltijd.

    Het weekmenu hangt elke maandag uit in het speelpleinsecretariaat.

    Gelieve te vermelden indien uw kind geen varkensvlees mag eten.

   2. Uitstappen

    Voor uitstappen wordt een aparte prijs gevraagd. Dit kondigen we op voorhand aan!

    Een planning van de eerstvolgende uitstappen zal ophangen in het speelpleinsecretariaat tijdens de zomermaanden.

  6. Uitschrijven

   Uitschrijven kan:

   • Indien uw kind ziek is vragen we de voorlegging van een geldig doktersattest. Dit attest kan tot twee weken na het einde van de betreffende vakantiewerking binnen gebracht worden op de vrijetijdsdienst. In geval van ziekte wordt het volledig inschrijvingsgeld terugbetaald.
   • In geval van overmacht (overlijden naaste, enz.) wordt eveneens het volledig inschrijvingsgeld terugbetaald.
   • Indien u wenst uit te schrijven voor één van de activiteiten, dan kan dit tot twee weken voor de start van de activiteit. In dit geval wordt er 1,00 euro administratieve kosten afgehouden per geannuleerde dag.
   • In de andere gevallen wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald, doch dient men de organiserende dienst te verwittigen bij afwezigheid.
  7. Fiscale aftrekbaarheid

   Ouders kunnen de kosten voor de opvang van hun kinderen onder de 12 jaar inbrengen als vermindering van hun belastbaar inkomen. Ze kunnen deze uitgaven aftrekken van hun belastingen.

   Het gaat enkel om de kosten van een kaart of de dagprijs. Kosten van warme maaltijden en uitstappen kunnen dus niet ingebracht worden als vermindering van het belastbaar inkomen.

   De attesten worden steeds opgestuurd in de maand april/mei in het jaar volgend op het jaar van de speelpleinwerking.

   Voor meer informatie hierover kan U steeds terecht in het gemeentehuis bij de dienst jeugd (02/333.85.14).

 5. Regels en afspraken

  1. Algemeen

   Onze activiteiten starten om 9u. Gelieve uw kind dus vóór 9u af te zetten op het speelplein. Na 9u sluit - voor de veiligheid van onze kinderen - de poort en worden er geen kinderen meer aanvaard.

   • Na overleg met de hoofdanimator kan het gebeuren dat een kind later wordt afgezet of vroeger worden afgehaald, bijvoorbeeld wanneer het kind een afspraak bij een dokter heeft.
   • Een halve dag naar het speelplein komen, is niet mogelijk!
   • Kinderen kunnen enkel afgehaald of gebracht worden op de daarvoor voorziene momenten. ’s Morgens van 7u30 tot 9u ’s avonds van 16u tot 17u30. Kinderen afhalen buiten deze momenten kan enkel na expliciete afspraak met de hoofdanimator!
   • Kinderen die vanaf 16u zelfstandig naar huis mogen, kunnen dit enkel wanneer de hoofdmonitor hiervan schriftelijk verwittigd wordt door de ouders.
   • De kinderen worden enkel toevertrouwd aan ouders of opgegeven personen. Ouders verwittigen de monitoren wanneer derden hun kinderen zullen afhalen.
   • Wij staan er op dat uw kind wordt afgezet en opgehaald op het speelplein.
   • Het speelplein sluit om 17u30. uw kind dient dus ten laatste om 17u30 afgehaald te worden. Na 17u30 betaalt U €5 boete per begonnen half uur (30 minuten) en per kind. Die boete is niet fiscaal aftrekbaar. Indien de boete niet onmiddellijk of ten laatste de avond nadien wordt betaald, wordt het kind niet meer aanvaard op het speelplein.
   • Alle foto’s die op het speelplein worden getrokken, kunnen voor speelpleindoeleinden gebruikt worden: foto’s in de plaatselijke krant, promotiefolders, ...
   • Roken op het speelplein is zowel voor kinderen, animatoren als ouders steeds verboden tijdens de openingsuren.
   • Waardevolle voorwerpen - gameboy, gsm, mp3-speler, … - blijven thuis. Het speelplein is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal.
  2. Kledij

   • Kinderen spelen en bewegen makkelijker in losse kledij dat tegen een stootje kan en aangepast is aan de weersomstandigheden van het ogenblik. Bij regenweer is een regenjas een aanrader.
   • Voorzie - bij mooi weer - zwemgerief voor de waterspelen. Bij zonnig weer worden de kinderen regelmatig ingesmeerd met zonnecrème. Voorzie ook een pet en extra drinkwater!
   • Voorzie reservekledij indien uw kind in zijn broek doet. Denk er aan om de reservekledij van het speelplein terug te brengen.
   • De naam van het kind is gemarkeerd in de kledingstukken en de rugzak. Zo kunnen deze, in geval van verlies, sneller worden opgespoord.
   • Verloren voorwerpen kunnen steeds worden opgevraagd op de jeugd- of sportdienst. Na 1 maand worden de verloren voorwerpen eigendom van de gemeente.
 6. Ziekte en medicatie

  • Op het speelplein is EHBO-materiaal aanwezig. Bij uitstappen hebben de animatoren steeds EHBO-materiaal bij zich. Indien een kind in de loop van de dag ziek wordt, worden de ouders verwittigd. Samen wordt dan naar een passende oplossing gezocht.
  • In principe wordt er geen medicatie toegediend aan de kinderen. Uitzonderlijk kan er toch medicatie toegediend worden, evenwel enkel op medisch voorschrift. Wanneer uw kind speciale medicatie moet nemen, moet u dit melden aan de hoofdanimator. Ook wanneer er andere opmerkingen van toepassing zijn, moet u deze melden.
  • Kinderenmet koorts, luizen of een besmettelijke ziekte kunnen niet deelnemen aan de activiteiten op het speelplein.
 7. Ongeval en verzekering

  Het speelplein heeft een verzekering voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de werkingsuren van de speelpleinwerking en dit enkel op terreinen van de speelpleinwerking. Deze verzekering geldt ook bij uitstappen die gemaakt worden.

  Bij een ongeval wordt - indien nodig - een dokter geraadpleegd en verwittigt de hoofdanimator steeds de ouders en de jeugddienst. Bij zeer ernstige noodgevallen worden de hulpdiensten verwittigd of wordt het kind naar het ziekenhuis gebracht.

  De kosten voor deze raadpleging vallen ten laste van de ouders. De animatoren laten zich leiden door het beroepsgeheim.

  Bij ongevallen vullen de hoofdmonitoren zo snel mogelijk het verzekeringsformulier voor ongevalaangifte in.

  Wanneer kinderen met opzet schade toebrengen aan materiaal of aan andere kinderen, worden de kosten aangerekend aan de ouders.

  Schade veroorzaakt aan persoonlijke eigendommen is niet verzekerd. Brillen vallen niet onder de polis lichamelijke ongevallen! Er wordt dus niet tussengekomen bij schade aan brillen.

  Het speelplein en het gemeentebestuur zijn niet verantwoordelijk voor verlies van, schade aan of diefstal van goederen.

 8. Privacy

  De persoonsgegevens voor het Speelplein De Krabbers vzw van de gemeente Drogenbos worden verwerkt door TicketGang BVBA en zijn onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens).
  Met betrekking tot deze personen worden de namen, voornamen, adressen, telefoon en individuele e-mail adressen in TicketGang opgeslagen samen met alle nodige informatie nuttig voor de goede werking van de inschrijvingen voor het speelplein.

  • Een gezin kan zich registreren door een account aan te maken. Met deze account kan u online inschrijven op de activiteiten van de sport-, jeugd- en cultuurwerking en na betaling worden de inschrijvingsbevestiging naar het opgegeven mailadres verzonden.
  • Door in te loggen op uw account kunt u uw persoonlijke gegevens verifiëren en desgewenst aanpassen, online inschrijvingen bekijken en fiscale attesten bekomen.
  • U hebt steeds een inzage- en correctierecht. Alle vragen of opmerkingen kunt u steeds bezorgen via mail aan info@ticketgang.be of schriftelijk op het adres, TicketGang BVBA, Bieststraat 87, 3191 Boortmeerbeek, België.
 9. Klachten

  Klachten kunnen gemeld worden aan de hoofdanimator van het speelplein. De hoofdmonitor zal in overleg met de medewerker van de dienst jeugd de klacht bekijken en eventuele acties ondernemen.

 10. Sancties

  Respect voor het materiaal en respect voor het spel van anderen zijn twee basisregels op het speelplein. Kinderen die deze basisregels niet naleven, kunnen door de animatoren op het matje geroepen worden! De kinderen nemen actief deel aan het spelaanbod, zijn respectvol ten aanzien van de animatoren en andere kinderen en houden zich aan de afspraken. De kinderen aanvaarden het gezag van de aangestelde monitoren.

  Onaangepast gedrag op het speelplein brengt de werking ervan in gevaar. Onder onaangepast gedrag verstaan we: ongepast taalgebruik, vechten, slaan, richtlijnen negeren, materialen vernielen, pestgedrag, …

  Kinderen die blijvend onaangepast gedrag vertonen, worden verwittigd. Bij herhaling worden de ouders betrokken en wordt een aanpak voorgesteld. In het uiterste geval kan een kind gedurende een bepaalde periode de toegang tot het speelplein ontzegd worden. Dit gebeurt altijd in overleg met de jeugddienst en is uitzonderlijk. De ouders worden schriftelijk verwittigd van de beslissing.

  Deelname aan het speelplein De Krabbers vzw houdt de aanvaarding en de naleving van dit huishoudelijk reglement in. Het huishoudelijk reglement zal ter inzage liggen op het speelplein.


Dit huishoudelijk reglement werd goedgekeurd door de stuurgroep van het Speelplein De Krabbers vzw.

Laatste wijziging Algemene Voorwaarden: 2013-05-18